Społeczna odpowiedzialność biznesu była związana z naszą firmą od początkowych lat jej istnienia. Na starcie stwierdziliśmy, że część tego, co zarabiamy, będziemy przekazywać na działania pomagające innym.
Największą satysfakcję przez lata dawały nam działania systemowe, wieloletnie i powtarzalne. Powinien być to pewien stały proces, który jest rozwijany przez firmę.
Wyniki naszych realizacji przez lata prezentujemy w naszych raportach społecznych.

Stefan Życzkowski

Przewodniczący Rady StrategicznejONZ na szczycie w Nowym Jorku w roku 2015 przyjął plan na zrównoważony rozwój. Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nim 169 działań. Mają one zostać osiągnięte do 2030 roku.

Uwzględniają pięć obszarów (tzw. 5xP): ludzi, planetę, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo.

Raport Społeczny ASTOR tworzyliśmy przez pryzmat tych celów.Obszary Raportu Społecznego

W ramach tworzenia Raportu Społecznego ASTOR '21 bazując na celach Organizacji Narodów Zjednoczonych nasze działania podzieliliśmy na kilka obszarów.

Każdy z nich rozpoczyna się od dwóch słów: chodzi o, nawiązując do tego, że często mówimy, iż w ASTOR chodzi o ludzi.

W tym wypadku wyodrębniliśmy takie obszary jak: ludzie, zdrowie, przemysł 4.0, innowacyjność, środowisko, przedsiębiorczość.Zdrowie

Zobacz więcej

#chodzi o zdrowie

Przemysł 4.0

Zobacz więcej

#chodzi o przemysł 4.0

Innowacyjność

Zobacz więcej

#chodzi o innwacyjność

Środowisko

Zobacz więcej

#chodzi o środowisko

Ludzie

Zobacz więcej

#chodzi o ludzi
Ludzie

W ramach Akademii ASTOR przeszkoliliśmy już ponad 14 tys. osób. Rocznie realizujemy około 300 szkoleń, na których spotykamy się z uczniami, studentami i inżynierami.

W 2013 roku w siedzibie ASTOR przy ul. Smoleńsk powstał ASTOR Innovation Room – interaktywna wystawa robotyki i technologii IT.

W 2019 roku otworzyliśmy ASTOR Robotics Center, a w 2020 wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym i T-Mobile Polska – showroom hub4industry.

W ramach drużyny HeartAktywnej wsparliśmy szpitale podczas pandemii kwotą 110 tys. zł oraz uszyliśmy 1200 maseczek.


W ramach programu partnerskiego w ASTOR budujemy i utrwalamy relację z naszymi klientami już od 18 lat.

Od 27 lat publikujemy czasopismo Biuletyn Automatyki ASTOR.

Ścieżki Rozwoju w ASTOR przedstawiają klarowny sposób na kierunek rozwoju w jakim chce podążać każdy pracownik.

Nasz Trust Index w badaniu Great Place to Work wyniósł w roku 2022 86%!


Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Ludzie?

Pobierz raport »

Staramy się każdego dnia podkreślać, że nawet w środowisku technologicznym najważniejszy jest człowiek i zawsze CHODZI O LUDZI.

Agnieszka Politańska

Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju pracowników

Zdrowie

W ramach akcji Aktywni z ASTOR łącznie na aktywności fizycznej spędziliśmy 4810h. W wyzwaniu wzięło udział aż 87 pracowników ASTOR.

Jesteśmy sponsorem boiska ASTOR Arena przy ul. Parkowej w Krakowie.

Zostaliśmy partnerem akcji onkoodpowiedzialni, organizowanej przez Neo Hospital. Poszczególne miesiące w ciągu roku poświęcone są świadomości i profilaktyce innego rodzaju nowotworu.


Wprowadziliśmy więc akcję „WF w pracy”, czyli 30 minut przerwy w pracy na aktywność fizyczną.
Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Zdrowie?

Pobierz raport »Od samego początku istnienia firmy ASTOR aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. Piłka nożna, narciarstwo, bieganie, siatkówka, squash – to tylko wybrane przykłady tego, czym na co dzień pasjonują się „ASTORianie”, czym się inspirują i do czego zachęcają się wzajemnie, bardzo często wiążąc aktywność fizyczną z działaniami charytatywnymi. Sport to także sprawdzony sposób na budowanie relacji z naszymi Partnerami Biznesowymi.

Tomasz Michałek

Członek Zarządu, Dyrektor ds. sprzedaży

Przemysł 4.0

Firma ASTOR od 2019 roku jest organizacją wspierającą ADMA, co upoważnia ją do przeprowadzenia badania ADMA w przedsiębiorstwach.

Firma ASTOR wraz z Partnerami (Nowe Motywacje, Entra Group, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej) stworzyła kompleksowy program rozwoju kompetencji pracowników w obszarze Industry 4.0.

W roku 2019 współtworzyliśmy i zostaliśmy partnerem studiów podyplomowych „Menedżer Przemysłu 4.0” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2014 roku przeprowadziliśmy już ponad 1 000 rozmów i spotkań o tematyce 4.0.


W ASTOR pomagamy naszym Partnerom na wspólnej drodze do Przemysłu 4.0. Wspieramy nie tylko w gromadzeniu oraz wizualizowaniu danych, ale także wykorzystywaniu ich do zasilenia algorytmów sztucznej inteligencji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Przemysłu 4.0?

Pobierz raport »

Przemysł 4.0 jest inicjatywą strategiczną, kluczową w najbliższym 10-leciu. Motywuje inżynierów w fabrykach do uczenia się modeli biznesowych. Motywuje zarządy firm do zrozumienia zastosowań i wartości nowych technologii. Motywuje wszystkich liderów do uczenia się i oduczania.

Jarosław Gracel

Prezes ZarząduInnowacyjność

ASTOR Innovation Company to inicjatywa strategiczna, w której skupiamy się na analizie i badaniu, a co najważniejsze - testowaniu pomysłów i inicjatyw, które mogą w przyszłości stać się integralną częścią biznesu naszej firmy.

Wspólnie z naszymi konsorcjantami, budujemy Digital Innovation Hub, również w ASTOR Robotics Center, gdzie realizujemy szeroko pojęte testy z zakresu robotyki.


Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Innowacyjność?

Pobierz raport »

Innowacyjność to słowo, które towarzyszy działalności i rozwojowi firmy ASTOR od początku jej powstania. Bo czy możliwe jest obecnie budowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań działających w polskich zakładach produkcyjnych bez systemów sterowania, oprogramowania do zarządzania produkcją czy też robotów przemysłowych bądź robotów mobilnych?

Piotr Merwart

Członek Zarządu, Dyrektor ds. intralogistykiŚrodowisko

W ASTOR postanowiliśmy, aby zapotrzebowanie na energię dziesiątek komputerów, tysięcy poszczególnych urządzeń i kilku stanowisk zrobotyzowanych, było zaspokajane za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Od 2016 roku monitorujemy na bieżąco (w czasie rzeczywistym) zużycie energii elektrycznej w siedzibie głównej naszej firmy. Wykorzystanie informacji o rzeczywistym poborze energii dla całego budynku pozwoliło zoptymalizować moc umowną przyłącza i dopasować ją do realnych potrzeb, co przełożyło się z kolei na zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej.
Od 2013 roku wspieramy finansowo zwierzęta w krakowskim zoo.


Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Środowisko?

Pobierz raport »

Codziennie stawiamy małe kroki, aby pomagać naszemu środowisku. W firmie ASTOR staramy się wprowadzać jak najwięcej działań proekologicznych, a także dbać o to, aby poprzez ciągłe zmiany zmniejszać działania negatywnie wpływające na planetę.

Grzegorz Majewski

WspółwłaścicielPrzedsiębiorczość

Właściciele firmy ASTOR, wykorzystując okazję biznesową wiążącą się z dużą inwestycją, umożliwili obecnym pracownikom ASTOR nabycie udziałów firmy, pozyskując w ten sposób część funduszy potrzebnych do rozwoju

W Strategii ASTOR 2016+, w ramach obszaru „Okno możliwościbiznesowych” powołaliśmy do życia wewnętrzny Inkubator Przedsiębiorczości ASTOR Up!


Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach ASTOR w obszarze Przedsiębiorczość?

Pobierz raport »

Nieprzerwany rozwój firmy ASTOR ma także swoje korzenie w przekazywaniu pracownikom wiedzy biznesowej i realnej odpowiedzialności za wyniki. Taka strategia skutkuje także dobrymi owocami finansowymi, którymi odpowiedzialnie gospodarują wszyscy pracownicy.

Andrzej Garbacki

Członek Zarządu, Dyrektor ds. robotyzacji

Michał Wojtulewicz

Członek Zarządu, WiceprezesRaport Społeczny ASTOR

W wizji ASTOR 2030 mówimy, że odpowiedzialnie i humanistycznie prowadzimy do przemysłu przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowników, jak i za naszych Partnerów, szczególnie mniejsze firmy. Staramy się motywować naszych klientów myśleniem wygrana-wygrana.

Jarosław Gracel

Prezes ZarząduBiblioteka Raportów Społecznych ASTOR

Raport Społeczny 2012


Pobierz raport »

Chcesz dowiedzieć się jakimi wartościami kierujemy się w ASTOR?


Odwiedź naszą stronę, gdzie dowiesz się więcej o kulturze organizacyjnej naszej firmy.


Zobacz więcej


Masz pytania?

Zachęcamy Państwa do dialogu na temat naszych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Dział HR

tel. +48 12 424 00 67
E-mail: hr@astor.com.pl